DOUBLE SALMON

DOUBLE SALMON

salmon maki & nigiri